På Herrgården bor både de som är utredningsplacerade och de som är akutplacerade. Det finns plats för sex ungdomar på Herrgården. Här kan ungdomar placeras akut i avvaktan på andra åtgärder. Under tiden man är akutplacerad följer ungdomen vår strukturerade vardag.

Om plats finns har vi möjlighet att ta emot ungdomar dygnet runt.

Förfrågan om plats sker direkt till ungdomshemmet, 0552 – 210 80.