På Mölnbacka Ungdomshem ser vi föräldrar/vårdnadshavare som en viktig resurs i arbetet med att förbättra ungdomarnas situation. När en ungdom placeras på ett ungdomshem syftar det till att skapa nya möjligheter. Under placeringen arbetar vi för att i möjligaste mån främja och förbättra relationen mellan barn och förälder.

Du som förälder är välkommen hit på besök och har möjlighet att ha telefonkontakt med ditt barn under placeringen. Om du vill komma hit på besök hänvisar vi i första hand till söndagar och ungdomarnas fritid. Det är viktigt att du tar kontakt med någon i personal för att göra upp om en tid då du kan besöka ditt barn. För de ungdomar som placeras för en längre tid finns möjlighet att göra hemresor.

Från ungdomshemmet sida är vi medvetna om att en placering utanför hemmet kan väcka dubbla känslor hos föräldrar/vårdnadshavare. Ungdomshemmets personal finns till som hjälp och stöd även för föräldrar. Föräldrar får gärna ringa till ungdomshemmet om de har frågor angående sitt barn eller verksamheten. Vi besvarar i möjligaste mån de frågor föräldrar har men finns även till för att stötta föräldrarna i sin relation till ungdomarna under placeringen. Vi hänvisar telefonsamtal från föräldrar främst till kvällstid. För att hjälpa ungdomarna är en god relation mellan personal och förälder viktig.

Ungdomar som placeras på Mölnbacka får veckopeng och dessa pengar ska räcka till det som de behöver under tiden här såsom godis, tidningar och hygienartiklar. Vi önskar att föräldrar respekterar detta eftersom det är en del i behandlingen för att ungdomarna ska lära sig att hantera pengar och sköta sin ekonomi. Om du som förälder vill ge ditt barn extra pengar till något speciellt kan dessa lämnas i förvar hos personalen.