Mölnbacka Ungdomshem

Mölnbacka Ungdomshem startade 1993 och består av två avdelningar. Herrgården är vår akut- och utredningsavdelning där vi har sex platser. Solbacken är vår behandlingsavdelning där vi har åtta platser. Ungdomshemmet ligger i en naturskön miljö ungefär sju kilometer nordost om Deje och ungefär fyra mil norr om Karlstad.

Målsättningen med en placering är att bryta ungdomars destruktiva utveckling och finna de möjligheter och resurser som krävs för att vända situationen i positiv riktning. Målgruppen är både flickor och pojkar i åldern 13 till 20 år. Placering sker jämlikt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).