Mölnbacka Ungdomshem bedriver HVB hem för ungdomar med sociala problem i åldern 13 - 20 år. Verksamheten har funnits med nuvarande inriktning sedan 1993. Från den 1 mars 2020 kommer Mölnbacka Ungdomshem byta ägare. Efter att ha drivit verksamheten i 27 år har Hans och Lillemor Magnusson valt att överlåta verksamheten till nya ägare.

Verksamheten kommer fortsätta drivas av Eva-Lena Hallgren och Helena Åkerblad. Eva-Lena är utbildad socionom och har arbetat i verksamheten sedan 2006. Sedan 2011 har hon haft en ledningsfunktion och de senaste åren fungerat som biträdande föreståndare. Hon kommer överta funktionen som föreståndare. Helena är utbildad socionom och arbetade i verksamheten mellan 2010 och 2014. Hon hade de sista åren en ledningsfunktion. Därefter har hon arbetat med utbildning inom det sociala området och utbildat sig till handledare i psykosocialt arbete.

Målsättningen är att Mölnbacka Ungdomshem ska fortsätta drivas på samma sätt som tidigare där vi utgår ifrån att alla människor kan utvecklas och lära sig nya färdigheter. De vuxna på ungdomshemmet ska fungera som förebilder och den förutsägbara miljön ska skapa trygghet som i sin tur kan leda till att ungdomarna kan växa såväl psykiskt som socialt. I vår tydliga struktur skapar vi pedagogiska lärande situationer där vi arbetar med KBT-baserade metoder. Målet med verksamheten är att ge de placerade ungdomarna bästa möjliga förutsättningar att själv kunna påverka och hantera sin vardag för att på så sätt öka förutsättningarna för en fungerande livssituation.

Vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten för att kunna erbjuda en god vård med hög kvalitet. Det gör vi genom att fortsätta utveckla våra metoder samt satsa på kompetensutveckling av vår personal. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med kommunernas socialtjänst där vi, genom en öppen dialog, kan utveckla våra goda relationer för att vi ska kunna möta de behov av placeringar utanför hemmet som finns.

Vi ser gärna att ni tar kontakt med oss om ni har frågor som rör ägarbytet. Vi nås genom ungdomshemmets telefon 0552 – 210 80 alternativt:

Hans Magnusson 070 – 623 63 12

Eva-Lena Hallgren 073 – 066 26 96

Med vänlig hälsning, Hans, Lillemor, Eva-Lena och Helena