Ägare, styrelse och ledning

För organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte klicka här.

Ledningen utgörs av Hans Magnusson och Lillemor Magnusson vilka även är bolagets ägare.

Ekonomi

För övergripande information om bolagets ekonomi, bokslut och nyckeltal klicka här.