Vi är idag tjugotalet anställda. Det finns alltid ett flertal personal i tjänst dygnet runt. På dagtid, under vardagar, finns det ytterligare personer i tjänst.

Personalen har bl a utbildning som socionom, socialpedagog och behandlingsassistent. Vår husmor är utbildad kock.

Förutom grundutbildning är fortbildning nödvändig för kvaliteten i verksamheten och därför sker fortlöpande kompetensutveckling i personalgruppen. Personalen har också regelbundet handledning med legitimerade psykologer.

Språk

Våra språkmöjligheter utöver svenska är engelska. Vid behov av annat språk använder vi tolk.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

Lokala fackliga företrädare

Lokal facklig företrädare Vision: Peter Emilsson, tel 0552 – 210 80

Lokalt skyddsombud: Annelie Johansson, tel 0552 – 210 80

Nyckeltal

Sjukfrånvaron uppgick 2017 till 2,8 % (sjukfrånvaro i timmar/total årsarbetstid).

Vi söker personal

Socionom/behandlingsassistent

Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas.

Vi söker dig som är utbildad socionom/behandlingsassistent eller annan likvärdig utbildning, samt har erfarenhet från arbete med ungdomar, till vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Din främsta uppgift är att dela vardagen med ungdomarna och känna dig bekväm med det. Du kommer att utgöra en viktig del i utrednings-/behandlingsarbetet mot uppställda mål som riktar sig till ungdomar med en social problematik, ibland i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du medverkar i det löpande utrednings-/behandlingsarbetet och dina behandlingsinsatser sker både individuellt och i grupp. Vi arbetar mot uppsatta mål, dokumenterar, lyssnar och ger stöd till ungdomar genom ett professionellt bemötande. Du skall ge dem stöd i vardagliga sysslor för att skapa en fungerande dygnsrytm och vardag samt motivera dem att genomföra aktiviteter, exempelvis utevistelser, träning, badhus, m.m. Vi har skola på plats där du som behandlingsassistent har en viktig roll. Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt tänk i en strukturerad vardag som bygger på KBT-metoder och vi dokumenterar i journalsystemet SecuraNova.

Kvalifikationer

För arbetet krävs att du är en mogen och stabil person med tålamod och förmåga att skapa relationer. Du ska kunna hantera stressfyllda situationer och ha förmåga att, på ett tydligt och ödmjukt sätt, stå för gränssättning och vara konsekvent. Som person är du trygg, lösningsfokuserad och har en god social kompetens då du kommer att ingå i ett team. Du ska vara en god förebild och leva som du lär.

Vi söker dig som:

  • Kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Tjänsten kräver god dokumentationsförmåga.
  • Har förmågan att förstå och analysera sociala processer och problem.
  • Har ett arbetssätt som präglas av engagemang och drivkraft.
  • Har förmåga att ta eget ansvar och arbeta strukturerat.
  • Har lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet.

Socionomutbildning, annan likvärdig högskoleutbildning alternativt behandlingsassistentutbildning är ett krav.

Kunskap och erfarenheter av MI, ÅP, ART, rePulse eller andra liknande utbildningar är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Kontinuerlig handledning finns. Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk. Ange även när du kan tillträda tjänsten.

Tillträde enligt överenskommelse.

Sammanhållen arbetstid schemalagt dygnsvis inkl. jour.

Ansökan med CV och referenter skickas till info@molnbackaungdomshem.se så snart som möjligt men oss tillhanda senast 2019-10-31. Märk din ansökan med den tjänst du söker.

För upplysning om tjänsten ring Mölnbacka Ungdomshem, telefon 0552 – 210 80, och be att få prata med bitr föreståndare Eva-Lena Hallgren. Alternativt maila dina frågor till evalena@molnbackaungdomshem.se.