Vi är idag tjugotalet anställda. Det finns alltid ett flertal personal i tjänst dygnet runt. På dagtid, under vardagar, finns det ytterligare personer i tjänst.

Personalen har bl a utbildning som socionom, socialpedagog och behandlingsassistent. Vår husmor är utbildad kock.

Förutom grundutbildning är fortbildning nödvändig för kvaliteten i verksamheten och därför sker fortlöpande kompetensutveckling i personalgruppen. Personalen har också regelbundet handledning med legitimerade psykologer.

Språk

Våra språkmöjligheter utöver svenska är engelska. Vid behov av annat språk använder vi tolk.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

Lokala fackliga företrädare

Lokal facklig företrädare Vision: Peter Emilsson, tel 0552 – 210 80

Lokalt skyddsombud: Annelie Johansson, tel 0552 – 210 80

Nyckeltal

Sjukfrånvaron uppgick 2017 till 2,8 % (sjukfrånvaro i timmar/total årsarbetstid).

Intresserad att jobba med oss?

Har du utbildning som behandlingsassistent, socionom eller likvärdigt och är intresserad att jobba hos oss är du välkommen att höra av dig.