Välkommen till
Mölnbacka
Ungdomshem

Vårt ungdomshem finns i natursköna Värmland, fyra mil norr om Karlstad och startade 1993. Genom att vistas i en trygg och förutsägbar miljö ges ungdomarna möjlighet att förändras. Utifrån individuella behov ges behandlande insatser för att nå positiv utveckling.

Placering

Det ska vara enkelt för dig som arbetar inom socialtjänsten att placera hos oss på Mölnbacka Ungdomshem. Vi som arbetar här har utbildning och lång erfarenhet av arbetet med placeringar och du får kontinuerlig information under hela placeringstiden.

Läs mer om placering

Skola

På ungdomshemmet finns en kommunal skola med lärare anställda av Forshaga kommun. Skolan och ungdomshemmet har ett nära samarbete då undervisningen ses som en viktig del i elevens vardag och behandling.

Mer om skolan

Om oss

Vi är idag cirka tjugo anställda i verksamheten. Förutom behandlingsassistenter, socionomer och socialpedagoger har vi även vår fantastiska husmor.

Läs mer