Företagsinformation

Ägare, styrelse och ledning

För organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte klicka här.
Ledningen utgörs av Helena Åkerblad som även är delägare i bolaget

Ekonomi

För övergripande information om bolagets ekonomi, bokslut och nyckeltal klicka här.

Kvalitetsarbete

Länk till senaste kvalitetsberättelsen.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

Lokala fackliga företrädare

Lokal facklig företrädare Vision: Peter Emilsson, tel 0552 – 210 80.
Lokalt skyddsombud: Annelie Johansson, tel 0552 – 210 80

Nyckeltal

Sjukfrånvaron uppgick 2020 till 3,4 % (sjukfrånvaro i timmar/total årsarbetstid).