Personalkompetens

Det är viktigt för oss att vår personal har rätt kunskaper och utbildning. Idag anställs ingen som inte har minst en 2-årig eftergymnasial utbildning inom området.

Behandlingsassistent

I verksamheten arbetar främst behandlingsassistenter. Av våra tillsvidareanställda har alla denna kompetens genom avslutad eller pågående utbildning. Flera av behandlingsassistenterna är utbildade vid Yrkeshögskolan i Forshaga. Vår verksamhet är även en del av utbildningens ledningsgrupp.

Föreståndare, biträdande föreståndare och samordnare

Vår föreståndare och samordnare är båda utbildade socionomer. Föreståndaren är auktoriserad socionom och utbildad handledare i psykosocialt arbete. Biträdande föreståndare är beteendevetare.

Språk

Språkkompetensen hos den tillsvidareanställda personalen innefattar, förutom svenska, engelska, arabiska, persiska, serbokratiska och tyska.