Skola

PÄ ungdomshemmet finns en kommunal skola med lÀrare anstÀllda av Forshaga kommun. Skolan och ungdomshemmet har ett nÀra samarbete dÄ undervisningen ses som en viktig del i elevens vardag och behandling.

Personal frÄn ungdomshemmet följer alltid eleverna under deras skoldag och finns med i skolan. Skolan sÀtter eleven med dennes förutsÀttningar och behov i centrum och all undervisning Àr individuellt upplagd. Dagen har en tydlig struktur med fasta tider och rutiner.

Undervisningsgrupperna Àr smÄ och resurstÀt i personalhÀnseende, vilket skapar en trygg grund för elevens lÀrande. Vi efterstrÀvar samarbete med elevens överlÀmnande skola sÄ att eleven kan följa sin tidigare planering i den mÄn det Àr möjligt. Skolan följer faststÀllda kursplaner och det finns möjlighet för eleven att fÄ betyg nÀr mÄlen i lÀroplanen uppnÄtts.

För de ungdomar som Àr utredningsplacerade lÀmnar Àven skolan ett skriftligt pedagogiskt utlÄtande. Det innehÄller bland annat elevens erfarenheter av lÀrande, en reflektion över elevens inlÀrnings- och arbetsstil, en kunskapsprofil samt en rekommendation för det fortsatta skolarbetet.