Skolans vision

Genom smÄ undervisningsgrupper, nÀra individuell handledning av pedagoger och ett bra undervisningsklimat hoppas vi kunna ge eleven möjlighet att utvecklas i sitt lÀrande pÄ ett gynnsamt sÀtt. Med en individuellt upplagd undervisningsform, med hÀnsyn tagen till elevens inlÀrnings- och arbetsstil, bidrar skolan till större möjligheter för eleven att utvecklas. Skolan bidrar pÄ det viset till att eleven upptÀcker sina egna styrkor och förmÄgor vilket Àr viktigt för att kunna stÀrka elevernas sjÀlvkÀnsla. VÄr önskan Àr att kunna vÀnda en negativ skolerfarenhet till en positiv. Vi arbetar för att klimatet i skolan ska vara inkluderande genom att skapa acceptans och förstÄelse för den enskilde elevens förutsÀttningar, erfarenheter och förmÄgor.

Kostnad

Utöver dygnskostnaden för placeringen sÄ debiterar Forshaga kommun en avgift för den resurstÀta skolan. Kostnaden Àr 5900 kronor per vecka.

Kontakt

Rektor Gunilla Andersson-GĂ€rds,
tel 054 – 17 23 91,
vuxenutbildningen Forshaga kommun.